Är du en sjuksköterska och önskar höja din lön? Det finns flera sätt och några av dessa presenteras nedan. Privata vårdgivare ger mer Inom de flesta branscher är lönen högre inom den privata sektorn i förhållande till att jobba inom offentlig sektor. Det är även något som statistiken påvisar inom vårdbranschen. År 2021 såg statistiken…