Är du en sjuksköterska och önskar höja din lön? Det finns flera sätt och några av dessa presenteras nedan.

Privata vårdgivare ger mer

Inom de flesta branscher är lönen högre inom den privata sektorn i förhållande till att jobba inom offentlig sektor. Det är även något som statistiken påvisar inom vårdbranschen. År 2021 såg statistiken ut som följande:

En sjuksköterska på 18 – 24 år hade inom offentlig sektor, i genomsnitt, 31 400 kronor. Genomsnittet för privat sektor var samtidigt 34 100 kronor. Störst skillnad, i kronor och ören, kan ses i åldersspannet 65 – 66 år. Inom offentlig sektor var då genomsnittet 43 300 kronor medan det inom privat sektor var 53 300 kronor.

En erfaren sjuksköterska får högre lön

Statistik från 2021 visar att en sjuksköterska på mellan 18 och 24 år i genomsnitt hade 31 800 kronor i lön. Detta före eventuell OB andra tillägg. Vid en ålder av 65 – 66 år var istället genomsnittet 46 000 kronor.

Självklart är det inte åldern primärt som avgör denna stora skillnad. Det är i stället att äldre personer har mer arbetslivserfarenhet. Dessutom har äldre hunnit med vidareutbildningar och liknande som innebär att de blir mer eftertraktade på arbetsmarknaden.

Flytta till Stockholm – eller Dalarna

Statistiken visar även att en sjuksköterska tjänar på att flytta till Stockholm. Detta utifrån att genomsnittslönen var högst i landet i huvudstaden. Samtidigt visar statistik att det är betydligt dyrare att leva där med högre priser på allt från bostäder och livsmedel till tjänster.

Genomsnittslönen i Stockholm, år 2021, var 38 995 kronor och på andraplats kom Dalarna med 37 334 kronor. Tredjeplatsen togs av Södermanland med 37 183 kronor.

Bemanningsföretag betalar bättre

Ännu ett sätt att få bättre lön som sjuksköterska är att anmäla sig till ett bemanningsföretag och därefter ta uppdrag via dem. Bemanningsföretaget får in uppdrag på allt från någon dag till flera månader. Detta både av kommuner, landsting och privata vårdinrättningar.

Uppdragen som förmedlas ger i regel betydligt högre lön, per timme, än att vara anställd på exempelvis ett sjukhus. Den som är villig att arbeta i Norge kan höja sin nivå ytterligare. Flera bemanningsföretag kan ordna med all administration vilket gör det enkelt att åka till grannlandet och jobba under olika perioder.